Fifty Shades Freed (2018)

Fifty Shades Freed (2018)

2:01 | Trailer

Coming Soon

In theaters February 16.

Anastasia and Christian get married, but Jack Hyde continues to threaten their relationship.

Director:

James Foley

Writers:

E.L. James (novel), Niall Leonard (screenplay)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *